marți, 6 ianuarie 2015

Să ne facem un nume (Geneza 11)


Într-o lume de selfie-uri, video-uri pe youtube care devin senzaţie peste noapte, de reality tv, precum şi de competiţii televizate care aduc milioane de dolari şi contracte cu casele de înregistrări - a-ţi face un nume pare în ziua de azi ceva normal. Toată lumea face asta, nu-i aşa?

Să fim cinstite - şi eu sunt blogger. Nu am poză cu o floare oarecare în loc de chipul meu. Poza şi numele meu nu sunt ascunse aici. Aşa că, ce anume mă împiedică să folosesc această platformă pentru a-mi face mie un nume?

Ne aflăm în Geneza 11 - să citim versetele de la 1 la 9:

"1. Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. 3. Şi au zis unul către altul: "Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc." Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 4. Şi au mai zis: "Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!" 5. Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6. Şi Domnul a zis: "Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. 7. Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!" 8. Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea. 9. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului."
Mai întâi, observăm că oamenii au hotărât să construiască o cetate şi un turn. De ce? Ca să-şi facă un nume
Cum i-a smerit Dumnezeu? Le-a încurcat limbile şi astfel a produs confuzie între ei.
Vedem mândria oamenilor când spun "haidem să şi să..."
Şi Dumnezeu Cel Atotputernic, Trinitatea, spune "Haidem să ne coborâm..." şi cu aceasta au luat sfârşit încercările lor pline de mândrie.
Să observăm că turnul lor nu a fost suficient de înalt pentru Dumnezeu. El tot a trebuit să coboare până la ei jos. Dar vedem o mare ironie în acest pasaj. În vers. 4 oamenii spun "să ne facem un nume ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului." Apoi Dumnezeu în vers. 9 "i-a împrăştiat pe toată faţa pământului". Vedeţi ce contraproductiv este să construieşti un turn dacă aceasta nu este şi voia Domnului?
"Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc" (Ps. 127:1)
Este greşit să construieşti un turn sau, în cazul nostru, o casă, o afacere, o carieră sau un blog?    Nu.
Este greşit să construieşti un turn foarte înalt sau, în cazul nostru, o casă, o carieră, o afacere sau un blog? Nu.
Putem să ne dăm seama, dacă ne uităm la turnul altuia, de ce a fost construit? Nu. Doar Domnul cunoaşte intenţiile din inima cuiva.
Este greşit să ne construim un turn înalt pentru a ne face un nume? Da.
Ca şi copii ai lui Dumnezeu, toate turnurile (case, afaceri, bloguri sau cariere) trebuie făcute pentru gloria Domnului, altfel ambiţia din spatele încercării se numeşte mândrie şi aceasta nu-I face plăcere lui Dumnezeu.
Când am început acest blog am avut cele mai curate intenţii. Dorinţa inimii mele era să îndeplinesc marea trimitere şi să fac ucenici. Am vrut să fiu o mamă şi o soţie autentică, şi să încurajez şi alte femei în umblarea lor cu Regele. 
Dar undeva pe drum am început să mă confrunt cu o situaţie confuză. Prieteniile şi oportunităţile noi îmi aduceau confuzie. Cui să spun da? În cine să am încredere? Este această ocazie de la Dumnezeu sau eu provoc aceste situaţii şi sunt în afara voii lui Dumnezeu? Fac oare prea mult? Fac oare prea puţin? Mă bazez pe propriile mele abilităţi sau mă bazez pe Dumnezeu?
La fel cum Dumnezeu s-a folosit de confuzie pentru a-i smeri pe constructorii turnului, tot aşa El a adus şi în viaţa mea confuzia pentru a mă smeri. Dacă mi-ar fi arătat planul pe următorii 5 ani, probabil că m-aş fi mândrit. Probabil că nu aş mai fi vrut să depind de El. În schimb, El mă are în planul Lui pentru azi. El îmi descoperă doar ce am nevoie pentru ziua de azi, iar eu trebuie să cred că El mă va călăuzi şi mâine. 
Femeile din generaţia noastră au mai multe alternative decât cele din generaţiile trecute. Alternativele sunt o binecuvântare. Dar alternativele produc şi confuzie. Nu vrem să fim atât de ocupate cu crearea propriilor noastre împărăţii şi să uităm să căutăm Împărăţia Domnului mai întâi.
În Fapte 16, Pavel şi Sila se aflau în închisoare şi Îi cântau laude lui Dumnezeu când toate uşile închisorii au fost deschise... dar Pavel şi Sila nu au ieşit pe uşile deschise. Era voia lui Dumnezeu să stea exact acolo unde erau şi să-l conducă pe temnicer şi familia lui la mântuire. 
Câteodată uşile se vor deschide pentru noi - dar asta nu înseamnă că şi trebuie să păşim pe ele.
Am avut mai multe uşi deschise în faţa mea de-a lungul anilor de blogger, care în mod clar nu erau voia lui Dumnezeu pentru mine. Ele au fost tentante, pentru că mi-ar fi făcut numele - mai mare. Dar a trebuit să stau cuminte şi să nu păşesc pe acele uşi. A fost greu, dar a fost bine! Alteori, Domnul în mod clar mi-a creat un drum la fel ca despărţirea Mării Roşii. Era atât de evident că este lucrarea Lui, încât am păşit cu încredere înainte pe pământ uscat, iar El a primit toată gloria!
Este greu să ştim când Domnul deschide uşile pentru noi sau când le forţăm noi să se deschidă, dar prin smerenie şi umblare zilnică cu Domnul, El ne descoperă calea Lui. El înlătură confuzia şi ne dă pacea pe măsură ce ne călăuzeşte. 
În zilele care urmează, haideţi să fim femei care să fie cunoscute nu pentru că se înalţă pe ele însele, ci pentru că Îl înalţă pe Domnul Domnilor şi Regele Regilor. Haideţi să participăm la construirea Împărăţiei Sale!
Umblaţi cu Regele,
Courtney
Acum e rândul tău:
Mândria ne face să ne dorim să fim cunoscute pentru ceva, să primim recunoaştere. Cum poţi să renunţi la ceva, pentru a împiedica mândria să pună stăpânire pe tine?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu