vineri, 20 martie 2015

Femeile Bibliei - Ana

Proorociţa Ana, de Rembrandt van Rijn
Rembrandt [Domeniu public], via Wikimedia Commons


Referinţa biblică:
Luca 2:36-38

"Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. A venit şi ea în acelaşi ceas şi a început să laude pe Dumnezeu şi să vorbească despre Isus tuturor celor ce aşteptau mântuirea Ierusalimului."
Semnificaţia numelui:
Favoare sau Har

Relaţii familiale:
Fata lui Fanuel, care era din tribul lui Aşer

Detalii interesante despre Ana:

 • Ana a fost proorociţă.
 • Ana L-a slujit pe Dumnezeu şi I-a rămas credincioasă chiar şi la bătrâneţe.
 • Ana s-a dedicat slujirii în templu şi nu s-a lăsat cuprinsă de amărăciune după moartea soţului ei.
 • Ana L-a slujit pe Dumnezeu prin rugăciuni şi post.
 • Ana I-a adus mulţumiri lui Dumnezeu.
 • Ana a vorbit despre Dumnezeu cu toţi cei din jurul ei.
 • Ana a rămas văduvă după şapte ani de căsnicie şi nu a avut niciun copil.
 • Ana a fost martoră la împlinirea profeţiilor Vechiului Testament cu privire la naşterea lui Mesia, când bebeluşul Isus a fost adus la templu de către părinţii Lui la 40 de zile de la naşterea Sa. 

Ce învăţăm noi de la Ana:
 • La fel cum Ana a crezut în proorociile Vechiului Testament cu privire la naşterea lui Mesia, tot aşa şi noi trebuie să credem în proorociile Noului Testament cu privire la cea de-a doua venire a lui Isus.
 • Să recunoaştem cine este Isus - Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru cei păcătoşi, pentru ca relaţia noastră stricată cu Dumnezeu să poată fi restaurată.
 • Să vorbim despre Vestea Bună care este Isus Hristos şi despre a doua Lui venire cu toţi oamenii!
 • Binecuvântarea de a rămâne o slujitoare credincioasă lui Dumnezeu chiar şi la o vârstă înaintată.
 • Pentru văduve: dedicaţi-vă lui Dumnezeu, care promite să fie ca un soţ pentru voi (Isaia 54:4).
 • Să fim femei care se închină constant lui Dumnezeu prin rugăciuni şi post, şi să fim nelipsite de la adunarea cu ceilalţi credincioşi. 
 • Să trăim o viaţă controlată în care firea să fie crucificată, pentru a ne putea dedica postului şi rugăciunii.
 • Să avem răbdare atunci când aşteptăm răspuns la rugăciunile noastre.
 • Să nu uităm să aducem mulţumiri pentru răspunsurile primite la rugăciuni.

Mulțumesc, Laurie Messer de la Grace Filled Moments, pentru acest studiu concis și plin de substanță.

Ramona

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu