sâmbătă, 4 aprilie 2015

Femeile Bibliei - Maria, mama lui Isus


MARIA

Referința biblică:
Matei 1; 2; 12:46; Luca 1; 2; Ioan 2:1-11; 19:25; Fapte 1:14

Semnificația numelui:
Femeia onorată mai presus de toate femeile

Relații familiale:
Mama Domnului Isus și soția lui Iosif, fiul lui Eli.

Detalii interesante despre Maria:
·        Maria a fost o fecioară săracă dintr-un sat lipsit de importanță - Nazaret.
·        Maria a rămas în mod miraculous însărcinată de la Duhul Sfânt și L-a născut pe Isus, Salvatorul lumii.
·        În afară de Isus, numit și întîiul ei născut (Luca 2:7), ea a mai născut și patru băieți și câteva fete.
·        În timpul slujirii lui Isus, niciunul din frații Lui nu au crezut în El. Doar după ce a murit și a înviat, ei au crezut în El ca și Fiu al lui Dumnezeu.
·        Maria ducea o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, iar El era cu ea.
·        Maria a crezut cuvintele îngerului când a anunțat-o că Îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu.
·        Maria s-a văzut în continuare smerită și nevrednică înaintea Domnului, chiar dacă știa că i se făcuse mare har să fie aleasă tocmai ea să dea viață Fiului lui Dumnezeu (Luca 1:48).
·        Maria nu I-a putut oferi lui Isus o viață înstărită, nici o educație aleasă, dar I-a oferit o casă plină de prezența lui Dumnezeu.
·        Maria a învățat să asculte de Isus și să I se supună Lui ca și lui Dumnezeu.
·        Maria a stat la cruce plină de durere pentru fiul ei, dar știa că Isus se afla în continuare în voia lui Dumnezeu.

Ce învățăm noi de la Maria:
·        Nu contează cât de neînsemnate suntem noi în societate. Domnul ne poate folosi dacă avem inima în totalitate predate Lui.
·        Să rămânem smerite, chiar dacă Domnul ne încredințează o lucrare de mare importanță.
·        Să-L credem pe Domnul pe cuvânt, oricât de imposibil de realizat ni s-ar părea promisiunea Lui.
·        Să nu ne fie teamă să acceptăm planul Lui pentru viața noastră.
·        Să rămânem lângă Domnul, chiar dacă îndeplinirea lucrării Lui ne aduce și suferință.
·         Să ne supunem Domnului și să nu-I spunem noi Lui ce să facă.


Ramona